Plin Vrbovec d.o.o. | Tarifne stavke distribucije

Ispis

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14) i članka 23. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 104/13) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. donijela

ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA (2018, - 2021,)

 

Svi krajnji kupci priključeni na distribucijski sustav tvrtke PLIN Vrbovec d.o.o. razvrstani su u tarifni model sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki

za distribuciju plina (NN 104/13) prema slijedećim kriterijima:

 

Sukladno članku 28., stavku 3. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 104/13) svim krajnjim kupcima kojima se obračunska mjerna mjesta nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za  Iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

S poštovanjem,

PLIN VRBOVEC d.o.o.